ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
(ÁSZF)
1 .Felek
1 .1 .Jelen weboldal és online Webshop fejlesztője és üzemeltetője, valamint a Webshop
forgalmazott termékek eladója:
Cégnév: Pencs Péter e.v. pefa lőbot (Webshop: www.pefa-lobot.hu)
Központi cím: 7090 Tamási, Hársfa u. 35.
Levelezési cím: 7090 Tamási, Hársfa u. 35.
Adószám: 59094210-1-37
(a továbbiakban: Webshop vagyÜzemeltető vagy Eladó)
1.2. A Webshop a www.pefa-lobot.hu URL alatt érhető el.
1.3. A Webshop megtekintésével, a regisztrációvalilletve a vásárlással (az itt felsorolt magatartások
bármelyikével) a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre az Üzemeltető és a Webshop használója
között. Ön, mint a Webshop használója elfogadja a jelen ÁSZF feltételeit. Amennyiben Ön az ÁSZF
bármely rendelkezését nem fogadja el, úgy az oldalt nem használhatja, a webáruházban vásárlást
nem eszközölhet.
1.4. A Webshop üzemeltetője a jelen ÁSZF rendelkezéseit, a forgalmazott termékek körét, vételárát,
határidőket, stb. Szabadon megváltoztathatja. A változás a Webshopban történt megjelentés
időpontjától hatályos. Bármely vásárló, aki nem ért egyet a szabályokmódosításával, fel kell hagynia
a vásárlással. A változtatások a már létrejött szerződéseket (visszaigazolt megrendeléseket) nem
érintik.
2. A vásárlás menete, az adásvételi szerződés létrejötte
2.1. Az oldal megtekintésével létrejött szerződéses jogviszony mellett a Webshopban történő
vásárlás esetén szállítási (adásvételi) szerződés jön létre a vásárló-felhasználó és Eladó között, amely
jogviszonyra a megrendelés és visszaigazolás, valamint a jelen ÁSZF rendelkezései egyaránt
irányadók.
2.2. Azadásvételi szerződés feltételeit a megrendelés elküldésével a vásárló elfogadja. A
megrendelésről a vásárló automatikus visszaigazoló e-mailt kap, amely csupán a megrendelés
rögzítésére és technikai megérkezésének visszaigazolására szolgál.
2.3. A vásárlónak lehetősége van választani a Webshop-ban szereplő valamennyi termék közül. A
vásárló a kiválasztott termékre vagy egyéb kiegészítőre kattintva megtekintheti azt nagyobb
méretben. Vásárlási szándéka esetén a megvásárolni kívánt terméket kiválasztva, a „Kosárbarakom”
gomb megnyomásával egy virtuális kosárba helyezi. A Kosár „Kosár” ikonjára kattintva megtalálja a
vásárlás során kosárba helyezett árut, valamint a számla végösszegét. Itt leellenőrizheti rendelése
helyességét. Az esetleges akciók, kedvezmények levonása a kosár megtekintésekor mindenesetben
feltüntetésre kerül.
2.4. Különösen fontos az e-mailcím pontos feltüntetése, mert a Webshop a megrendeléssel
kapcsolatban mindenesetben e-mailben egyeztet.
2.5. A vásárló a webáruházban minden esetben egyedi, kézzel készített terméket kap. Minden
megrendelés végterméke egyedi termék vagy kiegészítő.
Egyedi, SZEMÉLYRE SZABOTT megrendelés esetén az Üzemeltető mindenesetben a terméket
kifejezetten a vásárló kérésére (megrendelésére) tervezi.
2.6. A Webshop -ban a vásárló a terméket a „kosárba rakom funkcióra klikkelve tudja a virtuális
kosárba betenni. A megrendelés adatainak ellenőrzését követően lehetséges a rendelést elküldeni. A
Webshop –ban lehetőség van regisztrált vásárlóként megrendelést leadni, a regisztráció megkönnyíti
a későbbi vásárlást és a különböző kedvezmények igénybevételét.
2.7. Az oldalon feltüntetett árak minden esetben a fizetendő árak, a számlát adómentesen állítjuk ki.
A Webshop —ban feltüntetett árak (az eladó ajánlata) visszavonásig vagy megváltoztatásig
érvényesek. A Webshop —ban szereplő termékképek és készlet-információk tájékoztató jellegűek és
a valóságtól némileg eltérhetnek.
2.8. Amennyiben az Eladó minden gondossága ellenére - esetleges rendszerhiba vagy egyéb árazási
hiba miatt megjelenő - hibás termékár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a
nyilvánvalóan tévesen feltüntetett, pl. a termékközismert, általánosan elfogadott piaci vagy becsült
nagyságrendű árától jelentősen eltérő ár, akkor a Eladó nem köteles a terméket a hibás áron
szállítani, az Eladó elállhat a rendelés teljesítésétől vagy felajánlhatja a helyes áron történő szállítást,
amelynek ismeretében a Vevő fenntarthatja, vagy elállhat a vásárlási szándéktól.
3. Szállítás
3.1. Az egyedi megrendeléseket a Webshop általában 7 munkanapon belül tudja teljesíteni. A
megrendelt termék fotóját a Webshop emailben küldi meg a vevőrészére. A már a Webshop-ban
szereplő kész termékekre vonatkozó megrendeléseket 2-4 munkanapon belül tudja teljesíteni.
3.2. A termék vételárának kifizetése banki átutalással,utánvéttel vagy bankkártyás fizetéssel lehetséges.
(Stripe, PayPal)
4. A vásárlástólvalóelállásjoga
Az elállási jog érvényesítésére a készletről vásárolt termékek esetén van lehetőség, 14
munkanapon belül, amit attól a naptól kell számítani, amikor az termékt átvette.
Az elállás, vagyis a termékvisszaküldés okát nem szükséges közölnie, de a visszajelzése sokat
segíthet a jövőbeni problémák elkerülésében. A visszaküldött áru értékét 30 napon belül
átutalom vagy kérésre a következő megrendelésénél beszámítom, abban az esetben, ha az
tökéletes állapotban kerül hozzám vissza, vagyis ahogyan megkapta. A termékek
visszaküldésének költségei a Vásárlót terhelik.
A hatályos jogszabályok értelmében NEM lehet élni az elállási joggal: teljesen EGYEDI,
KIFEJEZETTEN A VEVŐ KÉRÉSÉRE KÉSZÍTETT TERMÉK esetén.
(Garanciális javítás természetesen minden termékre érvényesíthető.)
A 17/1999. (II./5.) Kormányrendelet a távollévők között kötött szerződésekről szóló
paragrafusa tételesen felsorol minden olyan esetet, amikor a vevő nem élhet az elállási jogával.
4.2. Amennyiben kérdése merült fel az elállási jog gyakorlásával kapcsolatban, úgy további
tájékoztatásért keresse ügyfélszolgálatunkat az ÁSZF elején található elérhetőségeinken. Az elállási
jog gyakorlására vonatkozó 17/1999. (1 1 .5.) Korm. rendeletszövegétittolvashatja:
kattintsonidehttp://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=39955.61424
4.3.Egyedi termékek megrendelése:
Lehetőség van arra, hogy emailben megküldött, esetleg telefonon egyeztetett szempontok (színek,
forma) alapján egyedi kérésre készítsünk terméket a vevő részére. Ennek költsége a hasonló termék
125%-a.
Egyedi kérésre több példányban gyártott termék:
Amennyiben a vevő az előzetes egyeztetés során ezt kifejezetten, írásban meg nem tiltja, úgy az
általa kívánt szempontok alapján megtervezett termékből több példány készül, amelyet az elkészültét
követően megjelentetünk az webshopban a többi termékhez hasonló módon. Az termék elkészültéről
és a webshopban való megjelenéséről emailben értesítjük az igénylőt. Ezt követően az igénylő az
általános eljárás szerint vásárolhatja meg az egyedi termékt a webshopból.
5. A felelősség korlátozása
5.1. A Webshop áruházban való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az internet lehetőségeinek és
korlátainak ismeretét éselfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a lehetséges
hibákra.
5.2. A Webshop semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt,
bármilyen okból is következtek be:
5.2.1. Az interneten küldött és/vagy fogadott bármilyen adat meg nem érkezése, véletlenszerű
megváltozása.
5.2.2. Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a Webshop
akadálytalan működését és a vásárlást.
5.2.3. Bármilyen meghibásodás, bármely vételieszközben a kommunikációsvonalakon.
5.2.4. Bármely nem ajánlott vagy tértivevényes formában küldött levél – függetlenül attól, hogy
papír, vagy elektronikus formában érkezett -, de főleg bármilyen adat elvesztése.
5.2.5. Bármely szoftver nem megfelelő működése.
5.2.6. Bármilyen programhiba, rendkívüli esemény vagy technikai hiba következményei.
5.3. A Webshop nem felelős semmilyen alapon, semmilyen közvetlen vagy közvetett kárért, ami a
Webshop áruházhoz való csatlakozás, a Webshop megtekintése miatt következett be.
5.4. Felhasználó teljes körű és korlátlan felelősséggel tartozik a más személy személyes adatainak
megadásából, illetve Webshop -ban történő közzétételéből eredő károkért. Az üzemeltető ilyen
esetben minden segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának
megállapítása céljából.
5.5. A Webshop részét képező nyilvános kommunikációs csatornákat
(termékértékelések írása) minden felhasználó saját felelősségére veheti igénybe. A Webshop
automatikusan nem moderált, ugyanakkor, amennyiben jogsértő vagy érdeksértő tartalomra
vonatkozó értesítés, bejelentés érkezik, ill. az bármely más módon az üzemeltető tudomására jut,
úgy az üzemeltető jogosult bármely tartalom illetve azok része ideiglenes vagy végleges, indoklás
nélküli eltávolítására. Ismétlődő, vagy súlyos jogsértést megvalósító magatartás esetén azüzemeltető
jogosult azadott felhasználót véglegesen kizárni azoldal használatából, ideértve regisztrációjának
törlését is.
6. Szerzőijog
6.1. A Webshop oldalon található valamennyi tartalom (szöveg (cikk, termékismertető, tájékoztató,
jelen ÁSZF, stb), ábra, kép, más információ illetve adat) szerzői jogai térbeli és időbeli korlátozás
nélkül a Webshop üzemeltetőjét illetik meg. Különösen tilos a Webshopból letöltött tartalmat a
Webshop -ban történő vásárlástól eltérő célra felhasználni, ezeket átdolgozni, másolni, stb. A
Webshop szerzői és egyéb jogainak megsértése vagy e szerződés megszegése esetén azonnal jogi
eljárást kezdeményez a jogsértővel szemben. A Webshop használatával a felhasználó elfogadja, hogy
az oldal tartalmának másolása vagy az itt meghatározott céltól eltérő felhasználása akkor is
jogsértésnek minősül (jelen ÁSZF megszegésének), ha az esetleg nem állna szerzői jogi oltalom alatt.
Minden ilyen jogsértés esetén a felhasználó elfogadja, hogy a Webshop a kárának külön bizonyítása
nélkül is legalább 50.000 forint kötbért köteles fizetni a Webshop üzemeltetőjének.
6.2. A Webshop fenntartja a jogot, hogy bíróságok vagy hatóságok előtt eljárást kezdeményezzen
minden olyan személy ellen, aki a Webshop használatával (ideértve a vásárlást is) jogsértést követ el,
illetve arra kísérletet tesz. A Webshop nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által
valamely felhasználó vagy vásárló rovására elkövetett jogsértés miatt.
6.3. Bármilyen, az oldal használatával vagy az oldallal kapcsolatos jogsértés, vagy az Eladót ért
érdeksérelem esetén a Webshop üzemeltetője jogosult a felhasználó regisztrációját azonnali
hatállyal felfüggeszteni, személyes és egyéb adatait valamint regisztrációját törölni. Az adatok a
jogsértéssel vagy érdeksérelemmel kapcsolatos eljárások céljából továbbra is kezelhetők. A fenti
lépésekről a Webshop nem köteles értesíteni a felhasználót.
6.4. A Webshopra mutató internetes hivatkozás szabadon elhelyezhető. A Webshop jogosult
azonban ennek indoklás nélkül megszüntetését kérni.
6.5. A Webshop egyes szolgáltatásai egyedi azonosítót, úgynevezett cookie-t helyeznek el
felhasználói számítógépén. A cookie-k kizárólag a felhasználók „autentikálásának” megkönnyítését
szolgálják, más célra az üzemeltető nem veszi azokat igénybe. A cookie-fogadásfelhasználóitiltása a
Webshop szolgáltatásai igénybevételének nem akadálya.
7. Vásárlói értékelések
7.1. A Webshop –ban megvásárolt termékeket a vásárlók a honlapon értékelhetik. A vásárlói
értékelések sem közvetlenül, sem közvetve nemhasználhatóak kereskedelmi tevékenység
folytatására (ideértve például a felhasználói nevek és egyéb felhasználói adatok direktmarketing
vagy más hasonló tevékenység céljából történő használatát.
7.2. A vásárlói értékeléseket az Üzemeltető jogosult moderálni, annak bizonyos részeit, vagy egészét
törölni. Amennyiben a felhasználók az értékelésük moderált formájával nem értenek egyet, úgy
kérhetik a moderált vélemények törlését.
7.3. A felhasználók bármikor kérhetik utólag az általuk feltöltött — akár változtatás nélkül közzétett
— véleményeik törlését.
7.4. A vásárlói értékelések szerzőijoga a felhasználót illeti meg azzal, hogy a felhasználó hozzájárul,
hogy az Üzemeltető a hozzászólásokból korlátozás nélkül idézzen, azokat sokszorosítsa, vagy saját és
marketingcéljaira felhasználja, azokat részben vagy egészben közzétegye, akár a felhasználónak a
weblapon látható felhasználói nevének feltüntetésével.
8. Adatkezelés - adatvédelem
8.1. A Webshop célja, hogy a lehető legteljesebb mértékben biztosítsa a felhasználók személyes
adatainak védelmét. A Webshop-ban megadott információk kezelése és felhasználása során ezért az
üzemeltető a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságárólszóló 1992. évi
LXIII. törvény (adatvédelmitörvény) mindenkor hatályos előírásait betartva jár el.
8.2. Amennyiben bármilyen kérdése vagy problémája merülne fel adatai kezelésével és
felhasználásával kapcsolatban, kérjük, jelezze ezt az 89peti@gmail.com email címen.